Tööalane rehabilitatsioon

Dorpat Tervis OÜ rakendab ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise” raames EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi  (veebruar 2016 kuni detsember 2017).  

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on  vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. 

Tööalane rehabilitatsioon:

  • õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;
  • arendab töövõimet;
  • aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Kui Teil on Töötukassa poolt hinnatud tööalase rehabilitatsiooni vajadus, pakub Dorpat Tervis OÜ Teile vajalikke tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Rehabilitatsioon sisaldab vastavalt vajadusele :

  • füsioteraapia teenust
  • tegevustaraapia teenust
  • logopeedilist ja eripedagoogilist abi
  • psühholoogilist ja sotsiaalnõustamist
  • meditsiinilist nõustamist

Töötukassa tasub Teie tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot aastas. Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks on vaja pöörduda Töötukassa poole. Otsetee