Nõustamisteenused


Toitumisnõustaja individuaalne konsultatsioon  
Toitumisest ja elustiilist tingitud tervisehäired on tänapäeval üha enam levinud terviseprobleemid. Toitumisnõustaja abiga on võimalik tõsisemaid tervisehäireid ennetada ja olemasolevatele probleemidele leevendust saada. Ka siis, kui on soovi kas mõjutada oma kehakaalu või lihtsalt toitumist tervislikumaks muuta, saab just toitumisnõustaja aidata. Loe edasi

Psühholoogi vastuvõtt  
Psühholoog aitab erinevate isiklike muredega toime tulla. Loe edasi

Logopeedi vastuvõtt  
Logopeed tegeleb sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele  arusaadavalt edasi anda ning mõista teiste poolt öeldut või kirjutatut. Logopeedi abi võib vaja minna nii alles kõnelema hakkavatel lastel, kui ka juba koolis käivatel lastel. Abi saavad ka hääle- või kõneloome probleemidega täiskasvanud Loe edasi

Tegevusterapeudi teenus  
Teenus nii lastele kui täiskasvanutele, kellel esinevad probleemid igapäevaelus toimetulekuga Loe edasi

Eripedagoogi vastuvõtt   
Eripedagoogi ülesandeks on spetsiaalsete metoodikate abil suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut ja leida sobiv õpetamisviis   Loe edasi

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt   
Sotsiaaltöötaja tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele   Loe edasi